Ostatni produkt
Wizyt:
Dzisiaj: 1Wszystkich: 69053

Regulamin

 • Nam elementum
  Nam elementum
 • Aenean sollicitudin
  Aenean sollicitudin

Każdy, kto chce skorzystać z naszych usług zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu. 

 1. Właścicielem sklepu jest ........  
 2. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

 3. Naciśnięcie przycisku "do koszyka" jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych"z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 5. Zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych potwierdzane telefonicznie, lub e-mailowo przez firmę. Zamówienie potwierdzone, zgodnie z Art. 66. ust. 1 KC, traktowane jest jako złożone oświadczenie woli. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia firma zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia.

 6. Zamówienia realizowane są w ciągu 48 godzin od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku płatności przelewem termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy lub dostarczenia potwierdzenia o dokonaniu przelewu. Na czas realizacji zamówienia składa się obsługa zamówienia przez firmę oraz czas dostarczenia towaru przez Kuriera/ Pocztę Polską. Strony mogą ustalić inny czas realizacji zamówienia.

 7. Firma zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji zamówienia lub zmiany ceny zamawianego towaru firma zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od zamówienia. Firma zwróci przelewem na konto Zamawiającego wszelkie wniesione przez niego przedpłaty.

 8. Zamówienia złożone po godzinie 13.00 traktowane są jak złożone w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

 9. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy.

Zamówienia w serwisie dokonać można pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.